Вiдпочинок з дiтьми. З рюкзаками на плечах: відпочиваємо активно. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

З рюкзаками на плечах: відпочиваємо активно

Вирішивши про­вес­ти сімейний відпочинок під бре­зен­то­вим да­хом, ви повинні обов'яз­ко­во пам'ята­ти, що бу­де потрібно ба­га­то ча­су на об­лаш­ту­ван­ня по­бу­ту.

Для зовсім ма­лень­ких дітей тривалі пе­ре­су­ван­ня на своїх двох мо­жуть ви­я­ви­ти­ся не під си­лу, і ви бу­де­те приречені тяг­ти на собі ра­зом з рюк­за­ка­ми і юних мандрівників. Втім, ту­рис­ти мо­жуть пе­ре­су­ва­ти­ся і на ма­ши­нах, що­прав­да, тре­ба заздалегідь про­ду­ма­ти, як зай­ня­ти дітей в за­мкну­то­му просторі автомобіля.

Щоб діти не нудь­гу­ва­ли і не втом­лю­ва­ли­ся, зробіть їх ак­тив­ни­ми учас­ни­ка­ми. Доручіть відшукати місце для на­ме­ту, на­бра­ти гілок для ба­гат­тя, роз­па­ку­ва­ти речі, про­су­ши­ти свій одяг.

Найголовніше пам'ятай­те, що та­кий відпочинок все ж не підійде зовсім ма­лень­ким, а та­кож фізично слаб­ким діткам. Запасіться необхідними ліками, про­ду­май­те можливі неприємності.

Го­ту­ю­чи їжу на багатті, не за­бу­вай­те про мо­лод­ших учасників за­хо­ду. Три­май­те дітей подалі від во­гню, ре­тель­но гасіть вугілля, після при­го­ту­ван­ня їжі. При­би­рай­те сірники і за­паль­нич­ки. Як­що ма­люк обпікся, по­три­май­те об­па­ле­не місце під хо­лод­ною во­дою і обробіть "пан­те­но­лом". Ці ліки обов'яз­ко­во візьміть з со­бою.

Як­що ви впевнені у своїх си­лах, дер­зай­те. Та­кий відпочинок відкриває пе­ред ди­ти­ною світ при­ро­ди, дозволяє зро­би­ти безліч відкриттів. А міським дітям такі досліди особ­ли­во необхідні для повноцінного роз­вит­ку.

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 517

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.