Вихідні з дітьми. Як провести прогулянку з дітьми вихідного дня? Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Як провести прогулянку з дітьми вихідного дня?

Зміст і насиченість про­гу­лян­ки ба­га­то в чо­му за­ле­жить від то­го, з ким спілкуються в цей час діти.

То­му, гу­ля­ю­чи з ди­ти­ною, дорослі повинні прий­ма­ти більш-менш ак­тив­ну участь у всіх роз­ва­гах. Навіть як­що про­гу­лян­ка ко­рот­ко­час­на і припускає ли­ше не­ве­ли­ку по­до­рож по околишніх ву­ли­цях, мож­на за­про­по­ну­ва­ти дитині пробігти до пев­но­го місця, по­стри­ба­ти зі ска­кал­ка­ми, по­пас­ти м'ячем, камінцем у ціль.

Як­що про­гу­лян­ка три­ва­ла (у вихідні і святкові дні), потрібно пе­ред­ба­чи­ти під час її гри і спортивні роз­ва­ги з іншими дітьми. Ба­жа­но, щоб бать­ки на про­гу­лян­ках і екскурсіях да­ва­ли дітям можливість вільно стри­ба­ти, бігати, хо­ди­ти, до­ла­ти невеликі пе­реш­ко­ди.

Улітку на прогулянці для роз­вит­ку рухів рекомендується організовувати ігри і впра­ви з різнобарвними куль­ка­ми. Ігри з ни­ми да­ру­ють їм ба­га­то радості, сти­му­лю­ють до найрізноманітніших рухів. Як впра­ву мож­на за­про­по­ну­ва­ти дитині підкинути і піймати куль­ку, потім усклад­ни­ти зав­дан­ня: підкинути її декількома уда­ра­ми.

Ду­же різноманітні впра­ви зі зви­чай­ним м'ячем: пе­ре­ко­чу­ван­ня; пе­ре­ки­дан­ня м'яча один од­но­му, лов­ля­чи йо­го після відскоку від землі, від стіни, влу­чен­ня в ціль і т.д. Деякі впра­ви з м'ячем роз­ви­ва­ють м'язи сто­пи, що важ­ли­во для профілактики плоскостопості, на­прик­лад, пе­ре­ко­чу­ван­ня м'яча но­гою від парт­не­ра до парт­не­ра, по­сил­ка йо­го в ціль, при­чо­му по­зна­ча­ють та­ку ціль («во­ро­та») під час про­гу­лян­ки за­зви­чай ку­ща­ми, де­ре­ва­ми, камінцями і т.д.

Мож­на затіяти з ди­ти­ною гру у фут­бол, запропонуєте йо­му не тільки по­па­да­ти м'ячем у ціль, але і «вес­ти» йо­го на­вко­ло яко­го-не­будь пред­ме­та (де­ре­во, кущ, пло­щад­ка). Стар­ших дітей потрібно на­вчи­ти вда­ря­ти но­гою по м'ячу, що ко­тить­ся чи підкинутому вго­ру.

У лісі, у пар­ку, сквері добре з ди­ти­ною побігати. Біг між де­ре­ва­ми, ку­ща­ми розвиває спритність, координацію рухів. Для то­го, щоб пе­ре­п­лиг­ну­ти ка­на­ву, ям­ку, зістрибнути з ку­пи­ни, потрібна ще сміливість, вправність. Бать­ки повинні до­по­мог­ти дитині на­вчи­ти­ся стри­ба­ти. Спо­чат­ку це прос­те кро­ку­ван­ня, а потім пе­ре­ст­ри­бу­ван­ня че­рез яку-не­будь пе­реш­ко­ду — гілку, ку­щик, ку­пи­ну - з місця та з розбігу.

За­гар­то­ву­ю­чи дітей, роз­ви­ва­ю­чи їхню си­лу і витривалість, не слід, од­нак, злов­жи­ва­ти три­ва­ли­ми про­гу­лян­ка­ми. Рекомендується дітям 3-4 років йти 15 - 20 хв., дітям 4-5 років — 20-25 хв. Бать­ки повинні сте­жи­ти, щоб під час про­гу­лян­ки-екскурсії ди­ти­на не утом­лю­ва­ла­ся. Для цьо­го роб­лять­ся обов'язкові короткі зу­пин­ки для відпочинку. Особ­ли­ва ува­га при підготовці про­гу­лян­ки-екскурсії звертається на взут­тя: во­но по­вин­но бу­ти зруч­ним та лег­ким.

Другие статьи по теме:

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 966

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.