Відпочинок з дітьми. Як правильно організувати відпочинок з дитиною? Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Як правильно організувати відпочинок з дитиною?

Сімейний відпочинок - це зав­ж­ди можливість відчути єдність сім'ї, кра­ще пізнати свою ди­ти­ну, на­вчи­ти чо­гось ду­же важ­ли­во­го і потрібного.

Як­що Ва­ша ди­ти­на вже до­сяг­ла шкільного віку, по­ста­рай­те­ся вне­сти в по­до­рож еле­мен­ти пізнавального відпочинку. Ось од­на чу­до­ва ідея, - при виборі марш­ру­ту пе­ре­гля­ну­ти підручники Ва­шо­го ча­да на найб­лиж­чий рік, знай­ти в них (історія, географія, зоологія) те­му, яку ди­ти­на змо­же вив­чи­ти "на місцевості", під час поїздки підготувати по темі фотографії, ко­рот­кий ре­фе­рат чи доповідь до уро­ку.

У де­я­ких країнах вит­ра­ти на ди­ти­ну мо­жуть до­ся­га­ти 80% від вартості ту­ру на до­рос­ло­го, а в разі, ко­ли ди­ти­на відпочиває тільки з од­ним із до­рос­лих - і всі 100%. То­му, пла­ну­ю­чи відпочинок з ди­ти­ною, в цілях економії, ви­би­рай­те країни, в яких традиційно ди­ти­на відпочиває без­кош­тов­но.

Для сімейного відпочинку з ма­лень­ки­ми дітьми ви­би­рай­те, на­сам­пе­ред, ку­рор­ти з ко­рот­ким пе­ре­льо­том.

Од­не з найбільш важ­ли­вих пи­тань, по­ру­ше­них у зв'яз­ку з по­до­рож­жю в теплі країни - акліматизація. Досвід показує, що заздалегідь зна­ти, якою мірою той чи інший ма­люк бу­де підданий акліматизації, прак­тич­но не­мож­ли­во. То­му, як­що Ви зібралися на мо­ре, візьміть за ос­но­ву досвід: за тиж­день-два до від'їзду почніть да­ва­ти дитині курс мультивітамінів, мож­ли­во (за по­год­жен­ням з лікарем) курс зміцнюючих препаратів - ехінацею, афлубін.

При організації відпочинку з дітьми обов'яз­ко­во зверніть ува­гу на санітарний і епідеміологічний стан ку­рор­ту. Без­пе­ка і здо­ров’я ди­ти­ни не має ста­ви­ти­ся у залежність від інтересів до­рос­лих лю­дей. Зверніть ува­гу на те, що в стороні від ту­рис­тич­них зон не­без­пе­ка за­хво­рю­вань причаїлася навіть у са­мих по­пу­ляр­них на ту­рис­тич­но­му рин­ку країнах, то­му для відпочинку з дітьми ви­би­рай­те досліджені марш­ру­ти, вивчені фахівцями ку­рор­ти і готелі.

І тоді пам'ять про відпочинок на­зав­ж­ди за­ли­шить­ся в яс­кра­вих фотографіях, му­ш­лях, камінчиках, а не в ап­теч­них ре­цеп­тах.

Другие статьи по теме:

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 671

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.