Вихідні з дітьми. Велика пригода для дівчаток і хлопчиків: ресторан - космічний корабель. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Велика пригода для дівчаток і хлопчиків: ресторан - космічний корабель

Як вам ідея поснідати в ресторані стилізованим під па­лу­бу дослідницького суд­на, за ілюмінаторами яко­го ле­тять ме­тео­ри­ти і видніється роз­пе­че­не сон­це?

Нам ду­же спо­до­ба­ло­ся! Циліндричний ек­ран дов­жи­ною по­над 30 метрів, роз­та­шо­ва­ний по пе­ри­мет­ру рес­то­ра­ну створює фан­тас­тич­ну ат­мо­сфе­ру, а в процесі "поль­о­ту" відчуваєш навіть рух «ко­раб­ля».

Спо­чат­ку ми пла­ва­ли по річці Не­ва, потім полетіли на Марс, а після хо­ди­ли по Місяцю. Ди­ти­на бу­ла в захваті ще й від то­го, що за­мов­лен­ня во­на мог­ла ро­би­ти на­тис­ка­ю­чи кноп­ки на столі і ви­би­ра­ю­чи на моніторі блю­до з ди­тя­чо­го ме­ню в кар­тин­ках.

І все це в ресторані Trans Force, роз­та­шо­ва­но­му в роз­ва­жаль­но­му центрі Блок­бас­тер по­бли­зу мет­ро "Петрівка".

Ад­ре­са:
р. Київ, пр. Мос­ковсь­кий, 34
ТРЦ Блок­бас­тер, 3 по­верх
ВЕБ: http://www.sferakino.com/

Те­ле­фо­ни:
044/2218981

Ди­ви­ти­ся відео-ре­пор­таж

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 597

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.