Нервные тики.

Здравствуйте. Моему сыну 7 лет. Когда пошел в первый класс (сейчас он во втором) у него началось непроизвольное испускание кала и глазные тики. А также были высыпания на коже. Врач дерматолог сказал, что это псориаз и что это на нервной почве. Невролог назначил ребенку Ноофен, Глицесед и Нервохель....

Читать полностью
Получить консультацию

Подорож за кордон - батько не дає дозволу

Автор проекта
Юлия Малкова


Що робити, якщо Ви з дитиною збираєтесь поїхати за кордон, а колишній чоловік не го­рить ба­жан­ням да­ти дозвіл на виїзд. Як мож­на вирішити це пи­тан­ня?

Поради надає автор проекту "Дитина Інфо" Юлія Малкова:

1) Дозвіл батьків на виїзд повнолітньої ди­ти­ни за кор­дон на ПМП потрібне для на­дан­ня в ОВІР (цим до­зво­лом цікавляться тільки ор­га­ни УКРАЇНИ).

2) Дозвіл батьків на виїзд неповнолітньої ди­ти­ни потрібен не тільки для на­дан­ня в ор­га­ни України, але вкрай необхідний для на­дан­ня в ор­га­ни приймаючої країни, при­чо­му завірений державним нотаріусом Укра­ї­ни.

Якщо бать­ко не хо­че да­ва­ти та­ко­го до­зво­лу що­до неповнолітньої дитини, від ви­хо­ван­ня яко­ї він ухиляється і аліментів не пла­тить: зверніться по­пе­редньо ор­ган опіки та піклування при міськраді із за­явою про цю ситуацію та­ким чи­ном, щоб ста­ло зрозуміло, що ви працюєте в інтересах ди­ти­ни, праг­не­те поліпшити її стан, стан здо­ров'я і настрій, а бать­ко протидіє цьому.

Попросіть у них кло­по­тан­ня до су­ду, де ви з цьо­го мо­мен­ту маєте намір вирішувати це питання. Вы на­дас­те в суд можливі до­ку­мен­ти (про те, як са­ме бать­ко не дбав і не цікавився ди­ти­ною, до­ку­мен­ти/роз­роб­ки як са­ме поліпшується за кор­до­ном матеріальне по­ло­жен­ня ди­ти­ни, мож­ли­во про­фор­ма до­го­во­ру про на­вчан­ня в елітній школі і т.п., за­яву про те, що ви маєте намір вий­ти там заміж і ви­хо­ву­ва­ти ди­ти­ну в повній сім'ї - не по­ру­шу­ю­чи прав бать­ка, зрозуміло, до­ку­мент про те, що вам є там де жити.

Таким чином, суд приймає рішення про те, що дозвіл бать­ка в да­но­му ви­пад­ку не потрібен, про що видається по­ста­но­ва. Цю по­ста­но­ву тре­ба легалізувати і надалі во­на заміняє дозвіл бать­ка.

Як­що тато "в розшуку" - ще кра­ще. По­да­вай­те до су­ду на виз­нан­ня йо­го зник­лим.

3) Бать­ко не дає дозвіл на виїзд повнолітньої ди­ти­ни? Теж по­да­вай­те до суду. Нехай спробує до­вес­ти су­ду, що до­рос­лий чоловік має майнові претензії до молодої людини, середньомісячний дохід...., що підтверджується довідкою з ро­бо­ти або з на­вчаль­но­го за­кла­ду, на підставі ви­мо­ги Сімейного ко­дек­су до пра­цез­дат­них повнолітнім дітям утри­му­ва­ти своїх не­пра­цез­дат­них батьків.

Доречі, він мо­же і не зна­ти, що на слух­ня­не повнолітню дитину з то­го ж Ко­дек­су до 23 років теж покладені аліменти. Як­що він не утримував ди­ти­ну до повноліття, і це мож­на до­вес­ти, то суд взагалі відхилить йо­го претензії і ви­дасть відповідну по­ста­но­ву.

livejournal facebook

Другие статьи по теме:

Про медичну допомогу за кордоном — обов'яз­ко­во прид­бай­те стра­хо­вий поліс

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 608

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.