Дитяче харчування. Раціон дитини-мандрівника. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Нервные тики.

Здравствуйте. Моему сыну 7 лет. Когда пошел в первый класс (сейчас он во втором) у него началось непроизвольное испускание кала и глазные тики. А также были высыпания на коже. Врач дерматолог сказал, что это псориаз и что это на нервной почве. Невролог назначил ребенку Ноофен, Глицесед и Нервохель....

Читать полностью
Получить консультацию

Раціон дитини-мандрівника

Читать статью на русском языке

Пла­ну­ю­чи по­до­рож з ма­лю­ком, по­ду­май­те про те, чим і як він бу­де хар­чу­ва­ти­ся на відпочинку.

То­му що, по­годь­те­ся, вда­ле вирішення цьо­го пи­тан­ня за­без­пе­чить успіх всьо­го відпочинку!

Малюкові бу­де зруч­но в но­вих умо­вах, як­що вам вдасть­ся на­бли­зи­ти їх до звич­них домашніх. Знай­о­ма їжа до­по­мо­же організму ма­лень­ко­го швид­ше впо­ра­ти­ся з окліматизацією і до­зво­лить уник­ну­ти про­блем зі здо­ров'ям.

Що потрібно вра­ху­ва­ти?

  • Заздалегідь дізнайтеся, чи є у ви­бра­но­му ва­ми готелі ди­тя­че ме­ню. За­зви­чай за­кла­ди, орієнтовані на туристів з ма­лень­ки­ми дітьми, мо­жуть за­без­пе­чи­ти і мінімальний набір спеціалізованого ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня і можливість йо­го при­го­ту­ва­ти: роз­вес­ти суміш або ка­шу, підігріти ба­ноч­ки.
  • Як­що ваш ма­люк харчується в ос­нов­но­му «бан­ко­вим» хар­чу­ван­ням, захопіть з со­бою звичні най­ме­ну­ван­ня: каші, м’ясо-рос­лин­не пю­ре, су­хе мо­лоч­не хар­чу­ван­ня, фрук­ти. До речі, при температурі ви­ще 25 ° С зберігати їх кра­ще в хо­ло­диль­ни­ку.
  • У дорозі добре го­ду­ва­ти ма­лю­ка зер­но­во-фрук­то­ви­ми ка­ша­ми або фрук­то­во-сир­ни­ми пю­ре: їх мож­на їсти, не розігріваючи.
  • За­мов­ля­ю­чи ме­ню для дорослішої ди­ти­ни, теж по­ста­рай­те­ся орієнтуватися на ті про­дук­ти і стра­ви, з яки­ми во­на вже по­знай­о­ми­ла­ся.
  • Як­що ви відправляєтеся в жаркі країни, не за­будь­те, що поїти ма­лю­ка під час подорожі тре­ба ба­га­то. Тільки не вар­то за­пов­ню­ва­ти різницю від звич­но­го об’єму за до­по­мо­гою соків, їх над­ли­шок мо­же по­ру­ши­ти ро­бо­ту шлун­ку і ки­шеч­ни­ка ди­ти­ни, до то­го ж 100%-ний на­ту­раль­ний сік - по­га­ний помічник у спе­ку.

Чим поїти ма­лю­ка?

Во­да. Дітворі більше підходить спеціалізована ди­тя­ча во­да, оскільки во­на відповідає по­тре­бам їх організму і ви­мо­гам без­пе­ки, що особ­ли­во важ­ли­во влітку. Роз­к­ри­тий бу­тель мож­на зберігати в хо­ло­диль­ни­ку не більше 48 го­дин.

Неміцний чай. Зе­ле­ний чай кра­ще вгамовує спра­гу, але ба­га­то хто з нас віддає пе­ре­ва­гу чор­но­му - він смачніший і ароматніший, особ­ли­во як­що в ньо­го до­да­ти яго­ди, фрук­ти, тра­ви або лис­тя м'яти, чорної смо­ро­ди­ни, ма­ли­ни, суниці, брусниці. Та­кий чай потрібно на­сто­ю­ва­ти не мен­ше 15 хви­лин, а потім остуд­жу­ва­ти.

До речі, при­го­ту­ва­ти чай мож­на і без чаю, за­ва­рив­ши окро­пом лис­тя і пло­ди ма­ли­ни, смо­ро­ди­ни, чорниці, суниці, шип­ши­ни, м'яти. Такі напої не тільки поз­бав­лять від спра­ги, але й при­не­суть малюкові ве­ли­ку ко­ристь. І, нарешті, зверніть ува­гу на спеціальні дитячі чаї, во­ни містять різні комбінації трав, кон­цент­ра­ти на­ту­раль­них соків і плодів.

Їжа як ліки

Зміна клімату са­ма по собі час­то викликає у малюків про­бле­ми, на­прик­лад, в роботі шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту: від ба­га­то­ден­них утруд­нень до почастішання і розрідження стільця. У лег­ких ви­пад­ках впо­ра­ти­ся з ни­ми до­по­мо­жуть невеликі зміни в раціоні. А не до­пус­ти­ти при­крих неприємностей у спе­ку мож­на, частіше про­по­ну­ю­чи ма­лень­ко­му по­пи­ти.

  • Як­що ма­лю­ка про­но­сить, кілька днів не да­вай­те йо­му фрук­то­вих соків і пю­ре, по­го­дуй­те йо­го ри­сом і частіше пий­те.
  • При запорі дитині до­по­мо­же сли­во­ве або аб­ри­ко­со­ве пю­ре і сік.
  • Як­що про­бле­ми за­тяг­нуть­ся, маляті вар­то прий­ня­ти фер­мент­ний пре­па­рат. Тільки не за­будь­те об­го­во­ри­ти свій вибір з педіатром.

Другие статьи по теме:

Чи можна дитині їсти шоколад? — чи не шкідливий він для ди­тя­чо­го організму

Чи потрібні дитині вітаміни? — дитячий раціон

Яке морозиво корисніше? — звідки бе­руть­ся калорії

Причини нестачі вітамінів у дітей — проблемою переймаються педіатри і дієтологи в усьому світі

Плоди граната добре впливають на кров — на сході цей плід вважають царським

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 935

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.