Дитячі гроші. Від яких робіт вагітна жінка має право відмовитися? Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Від яких робіт вагітна жінка має право відмовитися?

Читать статью на русском языке

Згідно ст. 176 Кз­пп, забороняється за­лу­чен­ня вагітних жінок і жінок, які ма­ють дітей віком до трь­ох років, до нічних, на­ду­роч­них робіт, робіт у вихідні дні і на­прав­лен­ня їх у відрядження.

Жінки, які ма­ють дітей віком від трь­ох до чо­тир­над­ця­ти років або дітей-інвалідів, мо­жуть за­лу­ча­тись до на­ду­роч­них робіт або на­прав­ля­тись у відрядження ли­ше за їх зго­дою.

Крім то­го, вагітним жінкам, на підставі ме­дич­но­го вис­нов­ку зни­жу­ють­ся нор­ми виробітку, нор­ми об­слу­го­ву­ван­ня або во­ни пе­ре­во­дять­ся на іншу, більш лег­ку ро­бо­ту, що виключає вплив не­спри­ят­ли­вих ви­роб­ни­чих факторів, із збе­ре­жен­ням се­редньо­го заробітку, який во­на ма­ла на по­пе­редньо­му місці ро­бо­ти.

До речі, як­що у Вас на ру­ках є та­кий ме­дич­ний вис­но­вок, а лег­шу ро­бо­ту ро­бо­то­да­вець по­ки для Вас не при­ду­мав, то Вас повинні тим­ча­со­во звільнити від ро­бо­ти зі збе­ре­жен­ням се­редньо­го заробітку за час та­ко­го ви­му­ше­но­го про­гу­лу.

Як­що ж на легшій роботі, у Вас зар­пла­та ви­ще, то, зви­чай­но, виплачується фак­тич­на зар­пла­та.

Другие статьи по теме:

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1433

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.