Вагітність. Чи може роботодавець звільнити вагітну жінку? Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Чи може роботодавець звільнити вагітну жінку?

Читать статью на русском языке

Чин­ним за­ко­но­давст­вом вста­нов­ле­но, що з ініціативи ро­бо­то­дав­ця не допускається звільнення вагітних жінок.

Ця за­бо­ро­на має ли­ше од­не вик­лю­чен­ня - звільнення мож­ли­ве у разі повної ліквідації підприємства, уста­но­ви, організації, але за умо­ви обов'яз­ко­во­го пра­цев­лаш­ту­ван­ня.

При цьо­му слід за­ува­жи­ти, що зга­да­на нор­ма вважається до­три­ма­ною, як­що жінка пра­цев­лаш­то­ва­на в пер­ший день після звільнення, тоб­то, ко­ли немає пе­ре­рви між днем звільнення і вдень, ко­ли жінка мо­же вий­ти на ро­бо­ту на інше підприємство.

Звільнення мож­ли­ве за ініціативою працівника та за зго­дою сторін.

У ви­пад­ках закінчення стро­ко­во­го тру­до­во­го до­го­во­ру (п. 2. 36 Кз­пп), жінок звільняють та­кож з обов'яз­ко­вим пра­цев­лаш­ту­ван­ням.

На період пра­цев­лаш­ту­ван­ня за ни­ми зберігається се­ред­ня заробітна пла­та, але не більше трь­ох місяців з дня закінчення стро­ко­во­го тру­до­во­го до­го­во­ру.

Тоб­то, звільнення вагітної не­мож­ли­во з ініціативи ро­бо­то­дав­ця, але за влас­ним ба­жан­ням жінка са­ма мо­же звільнитися. Хо­ча, кра­ще в цьо­му ви­пад­ку, все-та­ки звільнятися за уго­дою сторін, щоб ма­ти можливість ста­ти на облік у центрі зайнятості.

Другие статьи по теме:

Вагітність повз матку — звучить майже так само загадково, як непорочне зачаття

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1863

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.