Дитяче страхування. Уран і свинець... у дитячому харчуваннi. Дитина Iнфо - журнал для батькiв.

Уран і свинець... у дитячому харчуваннi

Шведські вчені з відділення вив­чен­ня металів і здо­ров'я у Каролінському інституті під керівництвом Карін Льюнг вирішили перевірити ди­тя­че хар­чу­ван­ня на ток­си­ни, повідомляє, The Daily Mail.

Під підозрою опи­ни­ли­ся хар­чу­ван­ня від Organix, Hipp, Nestle і Holle. У результаті з'ясу­ва­ло­ся, що крім миш'яку, хар­чу­ван­ня мо­же містити високі по­каз­ни­ки кадмію, ура­ну і свин­цю. При цьо­му найбільша концентрація миш'яку бу­ла ви­яв­ле­на в про­дук­тах, ви­го­тов­ле­них на основі ри­су.

От­же, за підрахунками вче­них, що оцінювали вміст токсинів в мікрограма, в кожній порції продукції Organix міститься 2 мікрограма миш'яку, 0,03 мікрограма кадмію та 0,09 мікрограма свин­цю.

У харчуванні HiPP — 1,7 мікрограмів миш'яку, 0,13 мікрограма кадмію та 0,33 — свин­цю. А ось ка­ша ви­роб­ниц­т­ва Holle ма­ла концентрацію миш'яку, рівну 7,3 мікрограма на порцію, 0,38 мікрограма кадмію та 0,26 мікрограма свин­цю.

У свою чер­гу, ви­роб­ни­ки ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня за­пев­ня­ють, що домішки не пред­став­ля­ють жодної не­без­пе­ки для здо­ров'я дітей. Про­те, ек­с­пер­ти не поділяють їх оптимізм.

Так, два ро­ки то­му бри­тансь­ке Агент­ст­во хар­чо­вих стандартів вже по­пе­ред­жа­ло що­до ри­со­во­го мо­ло­ка, що містить найбільш от­руй­ний неорганічний миш'як.

Да­на ре­чо­ви­на здат­на спро­во­ку­ва­ти не ли­ше отруєння, а й роз­ви­ток ра­ку. Миш'як потрапляє у зернові куль­ту­ри ра­зом з до­бри­ва­ми, а інші ме­та­ли і ток­си­ни — че­рез ґрунт.

Дже­ре­ло: Українська прав­да

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1846

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.