Кашель

Добрый день. У ребенка (3,6 года) присутствует сильный утренний продуктивный кашель, "бульканье" где-то за носовой перегородкой, ночью слегка похрапывает носиком. Насморка нету. Днем дышит носом. В прошлом году при этих же симптомах поставили диагноз "аденоиды" (тонзиллотрен,...

Читать полностью
Получить консультацию

Про користь ліплення для дітей

Читать статью на русском языке

Як знай­ти для беш­кет­ни­ка ти­хе і самостійне за­нят­тя, при­чо­му ба­жа­но на кілька го­дин, а мо­же навіть і на цілий вечір? Купіть йо­му набір для ліплення!

Ліплення не тільки за­хоп­лю­ю­че, але й ко­рис­не. В пер­шу чер­гу во­но розвиває дрібну мо­то­ри­ку ди­тя­чих рук і дає дітям відчуття фор­ми.

За­нят­тя ліпленням до­по­ма­га­ють роз­ви­ва­ти мо­ву й мис­лен­ня, а та­кож бла­го­твор­но впли­ва­ють на нер­во­ву сис­те­му. Нарешті, дітям прос­то подобається про­цес!

А по­ки ди­тя втілює свої за­ду­ми, дорослі мо­жуть зай­ня­ти­ся своїми спра­ва­ми і прос­то відпочити.

Про­те відразу роз­с­лаб­ля­ти­ся не вар­то. Як­що ви прос­то подаруєте маленькій дитині пластилін і підете відпочивати, то ризикуєте зби­ра­ти різнокольорові фігурки по всій квартирі, знімати їх з килимів та інших до­ро­гих ва­шо­му сер­цю предметів.
То­му при­го­туй­те­ся вит­ра­ти­ти тро­хи ча­су на на­вчан­ня ди­ти­ни про­це­су ліплення.

От­же, спо­чат­ку діти осво­ю­ють основні прий­о­ми - ска­ча­ти куль­ку, роз­п­лю­щи­ти її в корж, про­ткну­ти шма­ток пластиліну паль­цем або па­лич­кою, згор­ну­ти "ков­бас­ку", зліпити дві де­таль­ки ра­зом... На цьо­му етапі й вам до­ве­деть­ся взя­ти в ру­ки пластилін.

Не пе­ре­жи­вай­те, щоб зацікавити ди­ти­ну не потрібно ліпити щось склад­не. Не­хай це бу­де знай­о­мий дитині об'єкт, з яким він у своєму житті уже сти­кав­ся. На­прик­лад, наліпити різнокольорових куль­ок і на­ни­за­ти їх на нит­ку, ство­рив­ши пластилінове на­мис­то.

Ве­се­ло і смач­но

Ліпити, до речі, мож­на не тільки з пластиліну. Як­що хо­че­те поєднати приємне з ко­рис­ним, спро­буй­те ліпити з тіста.

Тісто - унікальний матеріал для ліплення. За­леж­но від віку і пе­ре­ваг ди­ти­ни консистенція тіста мо­же бу­ти м'якою або кру­тою, во­но мо­же бу­ти со­лод­ким або со­ло­ним, а ще тісто мож­на підфарбувати на­ту­раль­ним бар­в­ни­ком, на­прик­лад, бу­ря­ко­вим або морк­вя­ним со­ком.

Цей їстівний матеріал ідеально підходить для на­вчан­ня ліпленню малюків. Як­що рап­том ма­люк ягідку, яку зліпив вирішить з'їсти, то йо­го шлу­но­чок не постраждає.

Я йо­го зліпила з то­го, що бу­ло...

Що ж ще підходить для за­нять ліпленням? Ну, зви­чай­но ж, гли­на! Во­на тро­хи бруд­нить ру­ки, за­те лег­ко змивається во­дою.

Ро­бо­та з гли­ною - це вже се­рй­оз­но. До­лу­ча­ти ди­ти­ну до цьо­го матеріалу мож­на років з 3-4-х. З гли­ни мож­на ліпити по­суд для ляль­ки, фігурки каз­ко­вих персонажів. Ви­ро­би з гли­ни мож­на об­па­ли­ти в печі або в центрі газової кон­фор­ки, як­що во­ни маленькі й роз­пи­су­ва­ти фар­ба­ми.

А ще для ліплення добре підходить віск, приємний на до­тик і за­пах матеріал. Од­нак, так як він швид­ко застигає, ліпити з вос­ку кра­ще з дітьми тро­хи стар­ши­ми. Щоб ліпити з вос­ку йо­го розрізають на ку­би­ки, за­ну­рю­ють в теп­лу во­ду і ліплять, по­ки він теп­лий. Віск залишається м'яким 3-4 хви­ли­ни, а потім застигає. З ньо­го добре ка­та­ти куль­ки і ліпити свічки.

livejournal facebook

Другие статьи по теме:

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 530

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.