Розвиток дітей. Біопсихологічні ритми дітей. Дитина Інфо - журнал для батьків.

Кашель

Добрый день. У ребенка (3,6 года) присутствует сильный утренний продуктивный кашель, "бульканье" где-то за носовой перегородкой, ночью слегка похрапывает носиком. Насморка нету. Днем дышит носом. В прошлом году при этих же симптомах поставили диагноз "аденоиды" (тонзиллотрен,...

Читать полностью
Получить консультацию

Біопсихологічні рит­ми дітей

Читать статью на русском языке

У 1950-х ро­ках німецький педіатр Тео­дор Хелльб­рюг­ге (Theodor Hellbrugge) і йо­го ко­ле­ги опи­са­ли біопсихологічні рит­ми дітей відповідно до їх віку, роз­вит­ком і ото­чен­ням.

До цьо­го на­ука не ви­яв­ля­ла інтересу до ди­тинст­ва і йо­го особ­ли­вос­тям, а дітей вва­жа­ли до­рос­ли­ми в мініатюрі (в нашій країні пер­шим не по­го­див­ся з та­ким підходом педіатр Георгій Спе­рансь­кий).

Зав­дя­ки дослідженням Тео­до­ра Хелльб­рюг­ге ста­ло зрозуміло, що в по­чат­ко­вих кла­сах на­вчаль­на діяльність ефек­тив­на близь­ко трь­ох з по­ло­ви­ною го­дин на день.

А в середній школі во­на зростає до чо­тирь­ох з по­ло­ви­ною го­дин. Є два піки активності школярів: ран­ко­вий (в 9-10 го­дин) і ден­ний - він припадає при­близ­но на 16 го­дин. Але неминучі і індивідуальні варіації - плюс-мінус го­ди­на.

На пер­шо­му і чет­вер­то­му уроці час­ти­на дітей перебуває на піку фор­ми, а час­ти­на не ду­же пра­цез­дат­на.

Досвідчені вчителі зна­ють, що найкращі ре­зуль­та­ти клас показує на дру­го­му-третьо­му уроці, і са­ме на цей час пла­ну­ють самі важкі і відповідальні за­нят­тя.

Подпишитесь на новости

Укажите Ваш e-mail адрес:

Рейтинг:
Статью читали 1526

Ваш комментарий

Отправить другу

Извините, голосование доступно только зарегистрированным пользователям.
© 2009–2012. «Dytyna.info»

При полном или частичном копировании материалов сайта, ссылка на источник (http://www.zhinka.info) обязательна.